Faaliyetler

 

  • Mali Müşavirlik Hizmetleri
  • Bağımsız Dış Denetim
  • Bütçeleme
  • Kurumsal Yönetim
  • Risk Yönetimi
  • Yönetim Danışmanlığı
  • Vergi Danışmanlığı
  • Yönetim Danışmanlığı
  • Bilgi İşlem Sistemlerinin Yeniden Yapılandırılması

Haber Bloğu

HaberlerYasaların tanıdığı yetkiler çerçevesinde denetim, raporlama ve müşavirlik hizmetlerini yerine getirmeye çalışmak, ayrıca özellikle KOBİ’ lerimize Ar-Ge v.b. konularda eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sunmaktır.

Hizmetler

Mali Müşavirlik Hizmetleri

Bireylerin Vergilendirilmesine Yönelik Hizmetler

Enflasyon Muhasebesine Yönelik Hizmetler

Mali Mevzuata İlişkin Eğitim Hizmetleri

Proje Kapsamında Sunulan Müşavirlik Hizmetleri

Vergi Denetimleri ve İhtilaflarına Yönelik Hizmetler

Yabancı Sermaye Yatırımna Yönelik Hizmetler
Search

  Search  

ZORUNLU LEVHALAR

İş Yerine Asılması Gereken 

Zorunlu Levhalar

1- Vergi Levhası

2- Ödeme Kaydedici Cihaz Levhası

3- KDV Dahil Levhası

4- Aylık Hizmet Bildirgesi

5- Sosyal Güvenlik Destek Primi Bordrosu

6- Mesai Saatlerini Gösterir Yazı

7- Asgari Ücret Yazısı

8- İşyeri Açma İzin Belgesi

9- Hafta Sonu Ve Tatil Günleri Çalışma İzin Belgesi

10-Oda Kayıt ve Faaliyet Belgesi

İşletmenin birden fazla işyeri bulunması halinde her bir işyerine yukarıdaki belgelerin asılması gerekmektedir.

İşletmenin bir işyerinde birden fazla kat veya bölüm bulunması halinde girişinde asılları her kat veya bölümünde vergi levhası ve KDV dahildir levhasının bir suretinin asılı olması zorunludur.